Crèdit Formatiu

Totes les empreses disposen d’un calaix de diners destinats a la formació dels treballadors. Aquests diners els gestiona la Fundació Tripartita però la FEGP pot ajudar-vos a treure profit d’aquest saldo amb qualsevol de les accions de pròpia producció que es poden consultar al catàleg de la FEGP.

Les empreses poden sol·licitar els serveis de l’àrea de formació de la FEGP per tal de consultar quin és el saldo disponible del seu respectiu crèdit formatiu i conèixer les millors maneres de fer-ne ús. A més, la FEGP pot gestionar la seva disposició efectiva (sense cap cost addicional per a empreses associades). Consulteu a formacio@fegp.cat.