Crèdit Formatiu

La formació ajuda les empreses a ser més competitives. Un treballador amb els coneixements i competències adequats és un treballador productiu.

Les empreses disposen d’un crèdit anual per a la formació dels seus treballadors que es fa efectiu mitjançant bonificacions en les cotitzacions a la Seguretat Social.
El crèdit disponible per a cada empresa variarà en funció de les cotitzacions que hagi realitzat durant l’exercici anterior, relatives a la contingència per formació professional i el volum de plantilla que tingués. Les empreses de nova creació també disposen d’un crèdit mínim.
Amb aquesta mena de finançament és l’empresa qui decideix quina formació necessita, com i quan realitzar-la.

Des de la FEGP t’ajudem a identificar i definir les necessitats formatives de la teva empresa i et gestionem les bonificacions amb Fundae (sense cap cost addicional per a empreses associades).

Per a més informació contacta amb formació@fegp.cat o al 93 810 67 00