Serveis Empresarials

Coordina: Francesc Güell –TPC NETGRUP

Objectiu: Dinamitzar l’activitat econòmica dels associats que es troben dins del marc d’activitats de serveis empresarials.Posar en marxa un directori dinàmic i molt intuïtiu que permeti als associats de la FEGP trobar proveïdors de serveis mitjançant l’ús de la web de la FEGP. Afavorir el Networking entre els associats a partir de fórmules com el 7×7 però focalitzades en una activitat determinada i posar en marxa webinars amb temes actuals, que puguin ser interessants pels associats.

Pròxims esdeveniments

Últimes publicacions