16.03.2020 · Posicionament FEGP sobre la situació provocada pel COVID-19

Comunicats de premsa

Davant la situació d’excepcionalitat que ha provocat la pandèmia del COVID-19, la Junta Directiva de la FEGP (Federació empresarial del Gran Penedès), entitat que agrupa un miler d’empreses de les comarques de l’Alt Penedès, Baix Penedès i Garraf, vol fer les següents consideracions: 

En primer lloc volem manifestar el nostre respecte i agraïment als serveis sanitaris, per la seva gran professionalitat i dedicació. També a tots els altres col·lectius que estan contribuït a frenar i pal·liar els efectes del virus. Moltes gràcies a totes i tots.

Dit això hem d’expressar la nostra preocupació i queixa per la lentitud i ambigüitat en la presa de decisions per part de les administracions competents. 

Per aquest motiu demanem:

1) Instruccions clares sobre el tancament de centres de treball:
Demanem que les administracions competents actuïn amb fermesa i valentia i donin instruccions clares.
Estem escoltant com els experts recomanen el tancament dels centres de treball, però no es dona l’ordre corresponent. Moltes empreses han posat en marxa el teletreball però no totes les activitats ho fan possible. No es pot demanar als empresaris que prenguin aquesta decisió unilateralment, sense cap mena de cobertura legal, ni fixades les compensacions adients.

2) Mesures urgents per no trencar la cadena de pagaments:
– Cal facilitar a les empreses accés a crèdits i avals públics per poder fer front a la falta de liquiditat provocada pel Coronavirus. En aquests moments hi ha algunes propostes sobre la taula que s’han de concretar. 
– També cal disposar de mecanismes per poder flexibilitzar els pagaments de les quotes d’autònoms, seguretat social, IRPF i IVA, així com dels préstecs bancaris. – Finalment resulta imprescindible que l’administració pública agilitzi els seus pagaments.   

3) Que els ERTOs conseqüència del COVID-19 no afectin ni a les empreses ni als treballadors: 
Cal reduir els efectes del Coronavirus sobre els treballadors, per aquest motiu aquests ERTOs no haurien de consumir atur. Per altra banda demanem que s’elimini el cost de la cotització a la seguretat social a càrrec de l’empresa durant aquests expedients. 

4) Prestació mínima autònoms:
El règim especial dels treballadors autònoms i assimilats no disposa de mecanismes per poder afrontar la situació. Per aquest motiu demanem que s’estableixi una prestació mínima durant el temps que aquests no puguin realitzar la seva activitat professional degut al Covid-19 

5) Agilitat administració:
Totes les mesures que es puguin aprovar no serviran de res si els empresaris no les poden gestionar. Per tant demanem màxima facilitat i agilitat a l’hora de tramitar les ajudes relacionades amb la crisi del Coronavirus. 

 

Junta Directiva FEGP, 16 de març de 2020