El Programa de Direcció de Pimes arriba a la 16a edició

Bitacola

Gairebé 200 empresaris i directius d’arreu de Catalunya ja han cursat aquest trajecte acadèmic dissenyat per l’Escola de Direcció d’Empresa. En el PDP, sempre en grups reduïts, els participants es posen al dia i coneixen les noves tendències i les maneres de fer més adients per a la moderna gestió d’una pime o d’un departament d’empresa.

14.03.2019