Avís important i urgent per estalvi en la factura elèctric durant el període d’estat d’alarma

Notícies d'empresa

Per a molts autònoms i pimes, el consum elèctric ha passat a ser nul o pràcticament nul, després que el Govern decretés el tancament de tots els establiments comercials, excepte aquells destinats a satisfer les demandes de primera necessitat. Sense consum, molts dels socis no necessitaran la potència contractada habitual dels seus establiments (terme fix) i que suposa al voltant d’un 40% del cost de la factura. Un ajust temporal en aquest cost fix, pot ajudar al soci a obtenir un marge d’estalvi en un moment crític per als seus negocis. 

Segons ha informat distribuïdora a la comercialitzadora en un comunicat al qual hem tingut accés gràcies a Energia Viva (comercialitzadora que proveeix energia actualment als socis de la FEGP) “mentre estigui en vigor el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel Covid-19, Edistribución Xarxes Digital SLU (e-distribució) considera que concorren circumstàncies extraordinàries perquè, única i exclusivament durant aquest període, es permet als consumidors disminuir la seva potència contractada o les seves maneres d’aplicació altres complements encara que no hagin transcorregut 12 mesos des de l’últim canvi tècnic realitzat”. 

S’ha de tenir en compte que la baixada de potència suposa un cost de 9,04 euros+IVA. A més, cal valorar que la pujada posterior, quan es reobri el seu negoci, són 19,7 euros per cada quilowatt augmentat. Per això recomanem baixar les potències ens el períodes cars i deixar el màxim de potència actual en el P3 per evitar els 19,7 euros per kW. Tot i això, dependrà de quan pugui disminuir la potència i per quant temps es mantindrà l’estat d’alarma. 

Per tant, tots els socis que formin part del grup de compra d’energia que hagin vist disminuït de forma notable el seu consum, poden gestionar a través d’Idonium Energy la baixada de potència temporal per tal de minimitzar l’impacte del cost de la llum durant aquest període. Feu-nos arribar les vostres demandes a fegp@fegp.com 

24.03.2020