La pandèmia i la crisi laboral fa créixer un 45% l’assessorament de CCOO a l’Alt Penedès-Garraf creix en un 45,11%

Notícies d'empresa

CCOO de l’Alt Penedès i del Garraf ha experimentat durant el 2020 un fort creixement en les consultes del seu servei d’assessorament laboral. La necessitat d’informació, assessorament i tutela ha augmentat per l’impacte generat per la pandèmia al món laboral i per les seves conseqüències socials. CCOO ha fet un important esforç per poder oferir assessorament laboral presencial, gratuït en la primera fase de la crisi i ha reforçat eines telemàtiques i un telèfon gratuït, per garantir un accés més ampli.

Durant el 2020, el servei d’assessorament sindical a l’Alt Penedès-Garraf, es consolida com una de les eines fonamentals del sindicat d’intervenció social. El 89,5% dels treballadors i treballadores que van fer servir l’assessorament són persones afiliades, que fan una valoració molt positiva i la resta que no ho són, un 55% que l’han utilitzat s’han acabat afiliant.

Llegeix la notícia sencera

20.01.2021