Tímida reducció de l’atur i petit impuls de l’ocupació a l’Alt Penedès i el Garraf

Construcció Indústria Notícies d'empresa Sectorials

El número de contractacions s’incrementa al març per sobre del 21% a les dues comarques.

El Servei d’Iniciatives Econòmiques de la Mancomunitat Penedès-Garraf ha presentat els principals indicadors del mercat de treball del mes de març, que permeten un lleuger respir en la tendència recessiva dels darrers mesos pel que fa a l’atur i la contractació.

Alt Penedès

L’Alt Penedès va registrar al març una reducció de l’atur de 121 persones en relació al febrer, després de mesos d’increment sostingut, i situava la xifra total en 6.725 persones. Això suposa una reducció intermensual de l’1,77%, i fixa taxa d’atur en el 13,02%, dues dècimes menys que el mes anterior. La millora de les dades d’atur és la més destacada des del passat mes d’agost i s’evidencia principalment en la franja de 35 a 44 anys i en els menors de 25 anys.

La contractació, per la seva banda, experimenta un increment intermensual del 21,6%, assolint els 3.079 contractes al març, 491 més dels que es van signar al febrer. En relació amb ara fa un any, puja més d’un 9%. Més de la meitat de les formalitzacions de contractes – un 56,2% – es concentren al sector serveis, i quasi un 30% a la indústria. Aquestes dades suposen la millor variació intermensual des del setembre del 2020.

Garraf

A la comarca del Garraf, el nombre d’aturats s’ha situat en 10.682 persones al març, que suposa una caiguda del 2,3% en relació al mes de febrer, i que en xifres es tradueix en 252 persones menys. La taxa d’atur, per la seva banda, s’estableix en el 15,8%, disminuint més de tres dècimes. La franja d’edat en què més s’ha notat la caiguda de l’atur, és la corresponent als 25 i 35 anys i els menors de 25 anys. Aquestes dades representen també la millor variació intermensual des del juliol de 2020.

La contractació s’eleva gairebé al 21,4%, amb un total de 1.958 contractes i un augment de 345 formalitzacions en relació al febrer. Aquestes xifres frenen la tendència del darrers cinc mesos i ofereixen un positiu indicador intermensual que no es registrava des del mes de setembre.

El sector serveis capitalitza la majoria dels contractes, amb un 80,5%, seguit per la construcció, amb el 9,4%.

Podeu consultar més informació i totes les dades a la secció Banc de Dades Socioeconòmiques del web www.mancomunitat.cat.

15.04.2021