El Servei Digestiu del Consorci Sanitari del Garraf consolida el Programa de Detecció Precoç de Càncer de Colon

Notícies d'empresa

El Servei Digestiu del Consorci Sanitari del Garraf ha consolidat el Programa de Detecció Precoç (Cribratge) de Càncer de Colon i Recte. Durant el 2018, s’ha aconseguit que el 100% dels pacients inclosos en aquest programa siguin diagnosticats a través d’una colonoscòpia, en un període inferior a 2 mesos. Aquest és el temps màxim aconsellat per l’Institut Català d’Oncologia (ICO), i molt inferior a la llista d’espera habitual per aquesta prova. Aquest programa es va posar en marxa al Garraf durant el mes de novembre de 2015.
07/02/19