Camp Joliu, escola cardioprotegida

Notícies d'empresa Tens 5 minuts?

Camp Joliu, en l’afany per la millora contínua i la seguretat dels alumnes i personal del centre, s’ha convertit en escola cardioprotegida. L’escola de l’Arboç ha incorporat a les seves instal·lacions un desfibril·lador d’ús semiautomàtic per assistir a qualsevol persona en els primers minuts de produir-se una parada cardíaca. L’ús del desfibrilador junt amb les maniobres de reanimació, permeten augmentar fins al 60% les possibilitats de supervivència en cas d’aturada. Part del personal docent i no docent de l’escola ha participat en un curs de formació específic per l’ús del desfibrilador per tal de poder atendre de manera immediata en cas que fos necessari. Actualment a Camp Joliu hi estudien 1150 alumnes (de P3 fins a 2n de Batxillerat) que procedeixen de 50 localitats diferents. 

15.03.2019