Formació obligatòria en prevenció de riscos per al sector de la Indústria i el Metall

Notícies d'empresa

La Direcció general d’Ocupació va emetre una resolució, amb data 7 de juny de 2017, per la qual es publica l’II Conveni Col·lectiu Estatal de la Indústria, la Tecnologia i els Serveis del Sector del Metall (CEM), que estableix l’obligatorietat que tots els treballadors del sector rebin una formació mínima obligatòria en Prevenció de Riscos Laborals. SPA Preconlab us ajuda a complir amb la normativa vigent de forma còmoda i flexible amb la impartició d’aquests cursos. Per a més detalls cliqueu l’enllaç.

10.05.2019