Escura-Grup Vandellós us posa al dia en matèria de recursos humans

Notícies d'empresa

El 4 de juny, Escura-Grup Vandellós va realitzar, a les noves oficines de Calafell, una jornada sobre el Registre de la Jornada Laboral i el Pla d’Igualtat que va ser un èxit en assistència i participació. Els ponents, Fernando Escura, especialista en Registre de la Jornada, i Josep Maria Ramos, en Plans d’Igualtat, posen a disposició dels socis de la FEGP les presentacions als següents enllaços.

> Registre horari
> Plans d’igualtat

13.06.2019