12.06.2020 · Encara us podeu unir al grup de compra d’energia de la FEGP

Comunicats de premsa

El preu de l’energia afecta directament al resultat de l’empresa, tant si aquesta és intensiva en consum com si no ho és. Per això, des del grup de compra d’energia de la FEGP apostem per buscar el millor preu pel soci. Però no només busquem el millor preu entre més de 40 comercialitzadores, atès que hi ha altres aspectes que influeixen molt en la factura elèctrica. Els punts que analitzem pel soci són:

• El millor preu d’energia activa (kWh consumit)

El millor preu fix aconseguit per dos anys de contracte es mostra a continuació per tarifa:

Atès que els preus estan excepcionalment baixos i que els futurs indiquen que els preus pujaran, s’ha optat per assegurar el preu més baix durant el major temps possible.

• Energia verda certificada amb GDO

Atenent a la responsabilitat amb el medi ambient i per millorar la imatge de l’empresa pel seu compromís amb les polítiques europees, s’ofereix energia 100% d’origen renovable amb certificat d’origen emès per la CNMC per un cost de només 0,0006€/kWh consumit

• Optimització contractual

Revisem tots els conceptes del contracte per buscar la solució més econòmica pel soci.  Entre d’altres, es fa un estudi d’optimització de potència, penalitzacions, costos de lloguer d’equips, ajust de tarifa en funció del consum anual, …

• Estalvi energètic

Diversos socis ja comptem amb un sistema de monitorització del consum elèctric que els ha permès detectar consums fora d’horari, pics d’arrancades, maquinària defectuosa,… Tot allò que no es mesura no es pot controlar i no hi ha millor estalvi que l’energia que es deixa de consumir.

• Contractes indexats

Pels socis que ho desitgin es tramitaran contractes amb un percentatge a fix i una altra a variable o tot a variable, amb o sense multi-clics per assegurar posicions futures. Contractes a mida per adaptar-se a les necessitats de cada soci.

Fins el 31/12/2020 i fins arribar al màxim de 4,5GWh, encara podeu adherir-vos al grup de compra d’energia de la FEGP sense cap cost i amb molts beneficis.