11.11.2020 · Manifest associacions empresarials UEA – FEGP

Comunicats de premsa Sectorials Serveis Empresarials

Unió Empresarial de l’Anoia i Federació Empresarial del Gran Penedès. Davant del desenvolupament del Pla Territorial Parcial del Penedès

La Unió Empresarial de l’Anoia i la Federació Empresarial del Gran Penedès som dues entitats, patronals, que representem i defensem les empreses del nostre territori: les comarques de l’Alt i Baix Penedès, el Garraf i l’Anoia. Compartim el compromís per l’entorn econòmic i social, la prioritat pel foment de l’activitat econòmica, el desenvolupament del teixit empresarial del territori en harmonia amb l’entorn i la voluntat de generar ocupació.

Som comarques diferents, territoris diferents, amb una realitat empresarial diversa, en sectors i perfils, en empresa, indústria, serveis, agricultura i turisme, una diversitat que esdevé riquesa/ens enriqueix pel/com a territori/vegueria que cal respectar i posar en valor.

Ambdues entitats estem convençudes que el desenvolupament del Pla Territorial Parcial del Penedès és molt positiu per les nostres comarques i per Catalunya ja que comptar amb un pla per la planificació i ordenació dels territoris és important i estratègic pel seu desenvolupament futur.

Davant l’evolució del Pla Territorial Parcial del Penedès, la UEA i la FEGP:

Què volem:

 1. Respecte: Que el procés participatiu del Pla cal que sigui plural i que tingui en compte les diferents realitats del territori, amb la implicació de persones i agents diversos i d’arreu de la vegueria.
 2. Equilibri: Que cal definir un planejament que permeti el creixement de l’activitat econòmica en la línia de l’ecosistema social i empresarial existent de cadascuna de les comarques dotant-lo de competitivitat, llocs de feina i qualitat de vida
 3. Sòl pel creixement empresarial: Cal comptar amb una planificació que permeti el desenvolupament de noves àrees, industrials i empresarials pel creixement ordenat, sostenible i respectuós de l’activitat empresarial en harmonia amb l’entorn i l’activitat existent.
 4. Empreses: Cal apostar decididament per impulsar l’activitat econòmica en aquest territori, fortament penalitzat per les darreres crisis econòmiques, i atraure noves empreses i afavorir el creixement de les existents..
 5. Infraestructures: Un aposta valenta per la millora i el desenvolupament de les infraestructures estratègiques per l’avenç del territori: en carreteres, xarxa ferroviària, energia i subministraments, àrees industrials, zona agrícola i vitivinícola, entorn rural i d’oci.
 6. Comunicacions: Per estar connectats dins el propi territori (zones urbanes i zones rurals) i apropar-nos a les altres comarques i zones de Catalunya, tant a nivell de mobilitat de persones i del talent com de mercaderies, i amb la mirada posada en la mobilitat pública, eficient, elèctrica i autònoma del futur.
 7. Tecnologia del s.XXI: Cal una necessària actualització i aposta de les xarxes d’internet, fibra òptica, cobertura mòbil i 5G per estar a l’alçada del present i el futur, tant per la ciutadania com per les empreses.
 8. Sostenibilitat: Que totes les accions, mesures, propostes i millores es facin amb les màximes garanties de sostenibilitat, respecte i integració mediambiental pel territori.

I ho volem perquè

 1. Les nostres comarques viuen una delicada situació en l’àmbit econòmic i social que requereix una aposta valenta que permeti el desenvolupament del territori i millori les condicions de vida i l’activitat dels qui viuen i treballen en ell.
 2. La crisi de la COVID ha accentuat deficiències i problemàtiques que, per les crisis anteriors o mancances recurrents, dificulten l’avenç i la competitivitat dels territoris, la seva gent i les seves empreses.
 3. Les estratègies de futur han de permetre un equilibri ponderat entre activitat, paisatge i residència i un model territorial sostenible i respectuós amb el medi ambient.
 4. L’elevat índex d’atur de les nostres comarques requereixen una aposta pel creixement, la creació de nous llocs de treball de valor afegit que permeti retenir talent i joves i captar-ne de nou
 5. Les nostres comarques necessiten progressar econòmicament i ser més competitives, i per fer-ho necessiten comptar amb unes telecomunicacions i unes comunicacions viàries i ferroviàries.
 6. La pèrdua d’alguns punts en l’índex de competitivitat comarcal 2020 (elaborat per la FEGP) en general als territoris, especialment en innovació i desenvolupament tecnològic, dinamisme empresarial, qualificació de recursos humans, problemàtiques socials i mediambientals i disponibilitat de sòl, fan necessària una actuació dinamitzadora de l’activitat empresarial i en infraestructures a l’àmbit de la vegueria.
 7. Estem convençuts que podem treballar plegats per un planejament que asseguri tant primera residència per a la població, com llocs de treball dins del territori, així com fomentar la formació per retenir el talent, promovent el dinamisme empresarial i evitant els monocultius sectorials o el convertir-nos en un territori-dormitori

I per a que així es pugui portar a terme les dues entitats es posen a disposició de tots els governs catalans i locals, i agents socials i econòmics,  per tal de col·laborar i sumar esforços, en el desenvolupament del Pla territorial del Penedès,  tot amb l’objectiu de vetllar per garantir un ecosistema empresarial, garantir el benestar dels treballadors i treballadores, així com vetllar perquè les comarques de l’Alt i Baix Penedès, Garraf i Anoia siguin competitives per viure i treballar-hi.

I volem convidar a adherir-se’n al manifest tota aquesta entitat i organisme que  vulgui compartir la voluntat de dinamitzar un teixit empresarial que, si s’activa i creix, acabarà afavorint un model socioeconòmic als nostres territoris, i fer així entre tots un discurs unitari i ferm.