20.09.2019 · El Gran Penedès modera el seu creixement

Comunicats de premsa

La Federació Empresarial del Gran Penedès i Activa Prospect acaben de publicar una nova edició de l’Informe de Conjuntura Econòmica que analitza les dades del primer semestre de 2019 de les tres comarques del Gran Penedès.

L’Informe destaca que el 2019 s’inicia donant continuïtat a la dinàmica de moderació iniciada durant el 2018 amb una major feblesa del creixement.

La construcció renova el seu paper com a sector més dinàmic tot i créixer a un menor ritme. Els Serveis es veuen impulsats per les activitats immobiliàries i serveis empresarials i per la sanitat i els serveis socials.

El Garraf desaccelera amb rapidesa la creació d’ocupació passant del 2,9% al -3,1% entre el 1r i el 2n trimestre de l’any. El motiu d’aquesta desacceleració ha estat el descens de l’ocupació en els Serveis. Com ve sent el cas des de fa tres semestres, el sector més dinàmic ha estat la Indústria amb un creixement del 6,2% interanual.

L’Alt Penedès és l’única comarca que creix més que Catalunya en termes d’ocupació, exhibint alguns dels creixements més elevats del Principat en Serveis (7,4% i 1a posició del rànquing) i en la Construcció (11,1% i 2a posició). Alhora, pateix un descens de l’ocupació del -0,6% al sector industrial.

El Baix Penedès exhibeix en els darrers tres anys una taxa de creixement mitjana un punt superior a les de la resta de comarques de l’àmbit, fet que l’ha portat a incrementar en 0,5 punts el seu pes relatiu respecte al conjunt passant de representar el 24,8% al 25, 8% de tota l’ocupació del Gran Penedès. En aquest darrer semestre, però creix només un 2% arran de l’escàs dinamisme dels Serveis i la Indústria.

Podeu consultar tot el detall de l’estudi a l’enllaç www.fegp.cat/indicadors_pdf/informe_1s19.pdfSobre l’Informe FEGP de Conjuntura Econòmica

La consultora Actíva Prospect i la Federació Empresarial del Gran Penedès elaboren l’Informe FEGP de Conjuntura Econòmica, un estudi semestral que es publica des de 2005 i analitza les dinàmiques socioeconòmiques i dels sectors empresarials a les tres comarques del Gran Penedès, una per una.