Aquí d’Aquí

La plataforma d’impuls a l’economia de proximitat, on les empreses es donen a conèixer per allò que fan, siguin serveis o productes.

Fomentar el networking i la visibilitat de les empreses per a afavorir les oportunitats de treball conjunt, i aquelles que es puguin identificar també des de fora, és un dels objectius de la Federació Empresarial per impulsar l’economia de proximitat.

L’Alt Penedès, Baix Penedès i Garraf són comarques amb un entorn natural variat, des de les vinyes fins a la platja, i un clima privilegiat. Hi ha bons serveis, una vida cultural i associativa molt activa i centres formatius de nivell.

Pel que fa al seu teixit econòmic s’ha produït un augment progressiu del sector terciari, però es manté una activitat industrial important, la indústria del cava, empreses del sector químic i metal·lúrgic, fabricació de materials de transport, maquinària i equipaments.

La singularitat del territori i la distància amb els grans nuclis de població i d’activitat econòmica de Catalunya fa recomanable fomentar el coneixement i les relacions entre les empreses, amb l’objectiu de definir línies de treball conjuntes i explorar les possibilitats de generar relacions comercials “de proximitat”.

En el context actual de globalització de l’economia, la rivalitat entre els territoris per a l’atracció d’inversions privades, de fons públics, de turistes o d’activitats de renom, s’aguditza amb l’objectiu d’incrementar els seus recursos locacionals que a mig i llarg termini generin economies externes d’escala i d’abast per a les seves empreses i sectors més rellevants.

En aquest marc, els determinants de la competitivitat territorial són les condicions o entorn que ofereixen els territoris (en aquest cas delimitats per les comarques) per a l’eficiència microeconòmica de les unitats productives.

Segons fons extretes de l’informe que publica la Federació Empresarial Anualment:  Índex de competitivitat 2019 la situació de les tres comarques ( Alt i Baix Penedès i Garraf) representa una alta concentració de Esperit emprenedor i dinamisme empresarial, així com un disponibilitat de pols de desenvolupament i infraestructures, fets que  permeten  assegurar un bon dinamisme en la implantació del projecte de coneixement compartit.

La Federació representa l’única entitat del territori que pot aglutinar la interrelació  entre les empreses que en formen part, generant l’activitat econòmica necessària així com les possibilitats d’innovació en el territori.

L’Aquí d’Aquí neix per fomentar el coneixement sobre el valor de productes i serveis de les empreses.

Últimes publicacions