Al segon semestre del 2019 s’alenteix el ritme de creixement i puja l’atur a l’Alt Penedès

Notícies d'empresa

A l’Alt Penedès el creixement ha estat d’un 2%, un percentatge igual al de la resta de Catalunya.

S’ha presentat, a l’Enològica de Vilafranca, l’informe FEGP de conjuntura econòmica de la segona meitat del 2019 referent al Garraf, Baix Penedès i Alt Penedès que elabora cada 6 mesos l’empresa Activa Prospect. Pel que fa a la comarca de l’Alt Penedès s’observa una tendència en la moderació dels creixements en línia amb el que s’ha vist en el conjunt global. A l’Alt Penedès el creixement ha estat d’un 2%, un percentatge igual al de la resta de Catalunya. A més, per primer cop, des del 2013 s’ha vist un creixement de l’atur degut sobretot al comportament negatiu de la Indústria. D’altra banda, tal i com explica el consultor d’Activa Prospect, David Moreno, altres sectors com el comerç i la construcció registren alguns dels creixements més elevats de Catalunya.

Llegeix la notícia sencera 

13.03.2020