Sabadell treballa les línies ICO d’Avals COVID-19

Notícies d'empresa

A Banc Sabadell posen a la teva disposició un pla d’ajuts financers per al teu sector professional sobre la Línia ICO d’Avals COVID-19, per adaptar, ampliar o renovar les seves capacitats productives i de servei o per reiniciar l’activitat.

Treballar en PRO de tu és finançar-te les línies ICO d’Avals COVID-19.

• Préstec: tipus d’interès fix: 2,5 %. TAE del 2,74 % al 3,49 %*.
• Import: fins a 1,5 milions d’euros per a autònoms i empreses, en una o diverses
operacions.
• Termini: d’1 a 5 anys. Amb possibilitat de fins a 2 anys de carència de capital.
• Comissió d’obertura: 0,5 %
• Comissió de cancel·lació: 1 %.

Més informació

18.11.2020