CETIVG proposa una sessió informativa al voltant del disseny d’instal·lacions receptores de gas

Notícies d'empresa

Demà dijous a la tarda, el CETIVG us proposa una sessió tècnica de disseny d’instal·lacions receptores de gas, que anirà a càrrec de José Fernando Ramon, de Naturgy, basada en la norma UNE 60670:2014, que té per objecte establir els criteris tècnics, els requisits essencials de seguretat i les garanties de bon servei, que s’han d’utilitzar en dissenyar, construir, ampliar, modificar, provar, posar en servei i controlar periòdicament les instal·lacions receptores de gas subministrades a una pressió màxima d’operació (MOP) inferior o igual a 5 bar, així com les condicions d’ubicació, instal·lació, connexió i posada en marxa dels aparells de gas. Més informació i inscripcions a l’enllaç.