Escura us pot ajudar amb els Preus de Transferència

Notícies d'empresa

Escura, assessoria especialitzada en l’àmbit fiscal, comptable, mercantil i jurídic, us vol recordar l’obligació de presentar el Model 232 de Declaració Informativa d’Operacions Vinculades i d’operacions i situacions relacionades amb països o territoris qualificats com a paradisos fiscals. Aquesta obligació va ser aprovada mitjançant la OrdenHFP / 816/2017, de 28 d’agost publicat al BOE en data 30 d’agost de 2017: es tracta d’un trasllat d’informació del Model 200 (Declaració de l’Impost sobre Societats) a aquest nou Model 232 (Declaració informativa d’operacions vinculades). A través del següent link es pot consultar la publicació de l’Ordre HFP / 816/2017, de 28 d’agost: www.boe.es

Més informació: www.escura.com · comercial@vandellos.com · 977 692 222

9.10.2019