Acull gratuïtament un/a alumne/a en pràctiques a la teva empresa

Notícies d'empresa

A partir del mes de setembre els alumnes del Cet Penedès dels cursos de Formació Ocupacional subvencionats pel Servei d’Ocupació de Catalunya adreçats a persones en situació d’atur hauran de dur a terme pràctiques en empreses. Per aquest motiu, el Cet ofereix la possibilitat totalment gratuïta d’acollir algun/a alumne/a a la vostra empresa. 

Com a novetat, el conveni de pràctiques es pot ampliar d’acord amb l’empresa i amb la conformitat de l’alumne, mitjançant una pròrroga al conveni i un nou pla d’activitats, com a màxim fins un 50% de durada inicial. Aquestes ampliacions requereixen autorització per part del Servei d’Ocupació de Catalunya.

Consulta tota la informació

15.09.2020