Un estudi mostra la mala gestió preventiva de les empreses espanyoles en temps de Covid19

Notícies d'empresa

Un estudi realitzat per Acció Preventiva – Europreven, en el qual han participat més de 1.500 empreses espanyoles, i més de 30.000 persones treballadores, ha llançat resultats sorprenents, al mateix temps que preocupants, sobre la gestió de la Prevenció de Riscos Laborals durant la pandèmia provocada per la Covid-19.

De conformitat amb aquest, s’observa que moltes empreses del nostre país no han sabut dur a terme una estratègia preventiva eficaç contra el virus, la qual cosa ha comportat greus conseqüències per al benestar dels treballadors, i per al propi funcionament de les organitzacions. 

L’estudi analitza diferents aspectes relatius a la gestió preventiva, posant el focus en la productivitat i competitivitat de les entitats i la correcta implementació del teletreball, així com en la prevenció dels riscos psicosocials derivats de la pandèmia. I les dades obtingudes són molt interessants.

Quant a aquelles empreses que han implementat una gestió preventiva ineficaç, el 55% dels seus treballadors reconeix haver disminuït l’activitat productiva i un 37% manifesta que la seva relació amb el comandament superior ha empitjorat.

Aquestes dades contrasten notablement amb els obtinguts en les entitats que sí han sabut com gestionar eficaçment la prevenció, ja que, en aquest cas, només un 18% dels treballadors diu sentir-se menys productiu, i un escàs 11% aprecia un empitjorament de les relacions laborals amb els seus superiors.

D’altra banda, en les organitzacions on s’ha implementat inadequadament el teletreball, fins a un 42% dels comandaments intermedis manifesta que el rendiment dels treballadors és inferior des de casa que en l’oficina, i el 29% dels *teletrabajadores mostra el seu desig de tornar a treballar de manera presencial.

Novament, i en contraposició amb tals resultats, en les empreses que han desenvolupat el teletreball de manera adequada, el 67% dels comandaments considera que el *teletrabajador és més productiu a casa, i només un 7% dels *teletrabajadores preferiria tornar a treballar des de l’oficina.

Finalment, l’estudi aborda la situació del benestar psíquic i emocional dels treballadors, llançant resultats descoratjadors.

En aquest sentit, s’observa un insuficient abordatge en la prevenció dels riscos psicosocials, ja que el 26% de les persones treballadores reconeix que està sofrint problemes de salut mental, i un 21% demanda la implantació d’assistència psicològica en l’entorn laboral.

Sens dubte, aquest pioner estudi ens aproxima a la situació real que s’està vivint en la majoria d’empreses del nostre país i, gràcies a ell, podem identificar eficaçment aquelles qüestions sobre les quals hem de prestar especial atenció si volem construir espais laborals que siguin veritablement segurs i saludables, al mateix temps que competitius i productius.

09.07.2021