Cevipe obté la certificació com a entitat adherida a l’acord sobre el codi de bones pràctiques comercials al llarg de la cadena alimentària a Catalunya

Notícies d'empresa

Aquesta adhesió comporta comprometre’s en la millora de les bones pràctiques comercials, com la transparència, promoure els productes de qualitat i de proximitat. 

Després d’uns mesos preparant-se, Cevipe Grup Cooperatiu, empresa cooperativa de segon grau, ha rebut l’Addenda d’adhesió a l’Acord de Bones Pràctiques Comercials que promou el Departament d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya. Aquest acord té com a objectiu augmentar l’agilitat i la seguretat en les transaccions comercials i millorar-ne l’eficiència. A més també pretén millorar la informació que reben els consumidors, la traçabilitat i la seguretat alimentària, així com la sostenibilitat i el benestar animal. 

Cal destacar que CEVIPE, ha superat la puntuació global mitjana de les empreses adherides. A més, Cevipe també compta amb els certificats ISO 9001 i ISO 22000. 

18.12.2019