26.11.2020 · Comunicat associacions empresarials territorials sobre la proposta de Llei de Cambres de Catalunya

Comunicats de premsa Sectorials Serveis Empresarials

Fa pocs dies coneixíem la voluntat d’aprovar la nova Llei de Cambres per lectura única, mentre a principis d’any es va deixar sobre la taula per falta d’acord amb els agents econòmics i socials i per la proximitat de les eleccions autonòmiques, circumstàncies que no han canviat.

Les associacions empresarials territorials, representatives d’una gran part del teixit empresarial de Catalunya, NO estem d’acord amb que el tràmit d’aquesta Llei es faci per lectura única. Considerem indispensable que s’obri un ampli procés de debat que tingui en compte les competències i serveis que ja cobreixen les associacions empresarials territorials, des de la proximitat i amb afiliació voluntària.

Per tot això, les entitats sotasignats, demanem als Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya que No donin suport al tràmit per lectura única de la nova Llei de Cambres.

Dijous, 26 de novembre de 2020

Signants: